Høvdingebold 5. kl. Esbjerg (Bryndum, Vita, Blåbjerggård) 05.03.20

 

NYT reglement

Ved den nye stævnestruktur, som blev indført i skoleåret 19-20, deltager alle elever fra klassen på samme hold, medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette. Klasseholdet spiller en kamp mod et andet hold på 4 sæt, hvor hver elev maksimalt må deltage i 2 af sættene. Der er undtagelser, hvis der i klassen er et mindre antal elever. Ender kampen 2-2 spilles en høvdingeduel, dette med deltagelse af både en pige og en dreng fra hvert hold.

.

Høvdingeboldregler kan hentes her

Stævnereglement kan hentes her

Holdkort kan hentes her

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter onsdag, den 27. marts 2020.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes 12.- 13. maj 2020 af kreds Midt- og Vestjylland.

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjergkommune.dk     Mobil: 2724 1968

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Ca. 3 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev.

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 24.
  sep.
  6. klasse
 2. 25.
  sep.
  6. klasse
 3. 26.
  sep.
  7. klasse
 4. 27.
  sep.
  6. klasse
 5. 01.
  okt.
  2.,3. klasse