Høvdingebold 4. - 5. kl. Bramming Kultur- og Fritidscenter 11.03.20

 

NYT reglement

Ved den nye stævnestruktur, som blev indført i skoleåret 19-20, deltager alle elever fra klassen på samme hold, medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette. Klasseholdet spiller en kamp mod et andet hold på 4 sæt, hvor hver elev maksimalt må deltage i 2 af sættene. Der er undtagelser, hvis der i klassen er et mindre antal elever. Ender kampen 2-2 spilles en høvdingeduel, dette med deltagelse af både en pige og en dreng fra hvert hold.

Høvdingeboldregler kan hentes her

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Holdkort kan hentes her

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

 DET ER KUN 5. KLASSE, SOM KAN GÅ VIDERE TIL KREDSMESTERSKABET OG EFTERFØLGENDE DM.

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter onsdag, den 27. marts 2020.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes 27.- 28. maj 2020 af kreds Midt- og Vestjylland, Viborg

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjergkommune.dk     Mobil: 2724 1968


Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Ca. 3 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev.

Aktivitetsoversigt

 1. 24.
  feb.
  6. klasse
 2. 25.
  feb.
  6. klasse
 3. 26.
  feb.
  6.,7. klasse
 4. 28.
  feb.
  6. klasse
 5. 03.
  mar.
  7. klasse