Hvilke forløb er der?

Log ind på planlæggeren
 • Log ind på planlæggeren

  Gå direkte til vores planlægger, hvor du nemt sammensætter din skoles næste temauge - De eksisterende forløb er alle udarbejdet i samarbejde med en række lærere, samt projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen.

  Log ind på planæggeren
 • Bliv klogere på Sunde Børn Bevæger Skolen

  Læs mere om programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, og hvilke andre projekter du og din skole kan være med i.

  Sunde Børn Bevæger Skolen

Hvilke forløb kan jeg vælge imellem?

I samarbejde med alle projekter i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen og en række lærere og pædagoger har vi udviklet forløb, der alle passer ind i en temauge om sundhed og bevægelse. Herunder kan du se en oversigt over alle forløb - de enkelte forløb finder du i den online planlægger, som du finder her

Husk at du altid kan kombinere dine egne forløb med de forløb, som allerede ligger i planlæggeren. Der er mulighed for at oprette egne forløb direkte i planlæggeren, så du kan have det hele samlet et sted.

Du finder en PDF af forløbsoversigten her

System.InvalidOperationException: The partial view 'pictureWithLink' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
~/Views/RenderMvc/pictureWithLink.aspx
~/Views/RenderMvc/pictureWithLink.ascx
~/Views/Shared/pictureWithLink.aspx
~/Views/Shared/pictureWithLink.ascx
~/Views/RenderMvc/pictureWithLink.cshtml
~/Views/RenderMvc/pictureWithLink.vbhtml
~/Views/Shared/pictureWithLink.cshtml
~/Views/Shared/pictureWithLink.vbhtml
~/Views/Partials/pictureWithLink.cshtml
~/Views/MacroPartials/pictureWithLink.cshtml
~/Views/pictureWithLink.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Bruger du vores materiale som inspiration til egne udgivelser/materiale og ideer i andre sammenhænge, bliver vi glade. Men, vi bliver endnu gladere, hvis du husker at angive, at det stammer her fra sitet ved at anføre. "Dette materiale stammer fra www.temaugen.dk" - Er du i tvivl, så kontakt os endelig på temaugen@skoleidraet.dk 

”Temaugen.dk - sundhed og bevægelse” er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.