Inspiration til undervisningen

Inspiration til idrætsfaget

Dansk Skoleidræt tilbyder faglig inspiration og står bag en række events, der kan bruges i idrætsundervisningen.

Nyt løb, spring og kast undervisningsmateriale!

Dansk Skoleidræt har i samarbejde med Skole OL og Thomas Piaster (Metropol) udviklet undervisningsmateriale til indholdsområdet løb, spring og kast.

Bestil løb, spring og kast materialet her.

Faglig inspiration

Dansk Skoleidræt har tidligere også udviklet undervisningsduge til indholdsområderne Dans & udtrykBoldspil og Kropsbasis. Få dugene her!

Magasinet ”Idræt i Skolen”, Dansk Skoleidræts nyhedsbrev og hjemmesider bringer løbende nyheder om idrætsfaget. I 2015 udkom temahæftet Idrætsfaget i bevægelse.

Dansk Skoleidræt har samlet en række materialer til brug i den daglige idrætsundervisning og frem mod prøven i 9. klasse. 

Idrætslærernes Forum samler hvert år idrætslærere fra hele landet.
Her kan alle idrætslærere på praktiske og teoretiske workshops blive inspireret til undervisningen og møde kolleger til erfaringsudveksling og sparring om faget.
I 2017 var 350 lærere til Idrætslærernes Forum i Vingsted og Ringsted. Se stemningsbilleder her:

Events

Fællesskab og gode idrætsoplevelser i idrætsundervisningen. Dansk Skoleidræt tilbyder elever i landets skoler og andre uddannelsesinstitutioner at deltage i forskellige turneringer og stævner. Det er turneringer og stævner, der kan fungere som en integreret del af idrætsundervisningen eller som en afsluttende event på et undervisningsforløb.

Fx Skolehøvdingebold.dk et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen.

Som en del af Skolernes Motionsdag udgiver Dansk Skoleidræt hvert år inspiration og materialer til brug i idrætsundervisningen frem mod motionsdagen. Bl.a findes et inspirationshæfte med forslag til indholdsområder fra Fælles Mål under alle aktiviteter. 

Skoleidrættens Forårsfestival giver lærere og elever mulighed for at blive fagligt inspireret af dygtige instruktører fra fx foreninger. Festivalen er også en chance for at få skabt et længerevarende samarbejde, hvor foreninger kan byde ind til kortere eller længere forløb i undervisningen.

Skoleidrættens Forårsfestival kan i idrætsundervisningen skabe rammen for Den Åbne Skole og fungere som en event i idrætsundervisningen.

Skolesport har udviklet et undervisningsmateriale om motorik. Få inspiration i legekataloget til lektioner, der kan ligge både i idrætsfaget og i den understøttende undervisning.